Kto sme

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a zamestnávateľ ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vzniklo z dobrej vôle ľudí pomáhať občanom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením a ich rodinám v roku 1994.

Súčasťou tohto poslania je snaha pomáhať najviac ohrozenej skupine obyvateľstva zaradiť sa do spoločnosti zdravých spoluobčanov prípravou takých aktivít a programov, ktoré im umožnia ďalší rozvoj ich sociálnych, komunikačných a pracovných zručností.Informácie o sociálnej službe poskytovanej ZPMP vo Vranove
n.T.(V ľahko čitateľnom texte.)

Kto sme? 

Sme Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Čo pre teba môžeme urobiť? 

Naším mladým ľuďom zmysluplne vypĺňame čas:

    • učiť v počítačových zručnostiach,
    • prírodných vedách,
    • o ich právach,
    • v ľudovovej výrobe -   práca s hlinou, voskom , aranžovanie kvetín,
    • spev a tanec.

Je to všetko alebo je toho ešte viac? 

Poskytujeme aj ošetrovanie a stravu.

Kde sa nachádzame? 

Nájdeš nás vo Vranove nad Topľou na ulici Budovateľská 2561, 09301 Vranov nad Topľou.

Je potrebné uzatvoriť nejakú zmluvu? Áno.

Vieme Ti v tom poradiť.

Čo treba pred uzavretím zmluvy splniť? 

Príď k nám, poradíme Ti a aj pomôžeme so žiadosťou.

Mám sa báť, že sa moje osobné údaje dostanú do nepovolaných rúk? Určite nie. Údaje chránime podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Koľko ma to bude stáť? 

Stravovanie na deň stojí 3,90€, poplatok za záujmovú činnosť je 1,20€ na deň.

Viete mi dať kvalitu služieb? 

Určite.

Kedy nemôžeme poskytovať službu? 

Ak hrubo porušíš dobré mravy alebo nezaplatíš za úhradu a službu.