ZPMPVT

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou

Projekty v roku 2023

O ZPMP Vranov n.T.

ZPMP vo Vranove n.T. prevádzkuje Domov sociálnych služieb – Polyfunkčné rehabilitačné centrum a chránenú dielňu na výrobu keramických, reklamných a darčekových predmetov, v ktorej zamestnáva ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia.

DSS-PRC

Domov sociálnych služieb - Polyfunkčné rehabilitačné centrum

Kontakt

 
Adresa
 
Email
 
Číslo

IČO

31959270

DIČ

2020641601

Číslo účtu

SK72 0200 0000 0015 2198 3553