Naše tradície

V priebehu roku realizujeme viacero programov. Snažíme sa vytvárať každému prijímateľovi sociálnych služieb taký program, ktorý plne akceptuje jeho individualitu, potreby, túžby a zároveň nezabúda rozvíjať jednotlivé zložky psychomotorického vývinu. Aktívne vytvárame možnosti a príležitosti pre formovanie a rozvoj osobnosti našich prijímateľov sociálnych služieb – ich potrieb, záujmov, tvorivosti, pozitívneho vzťahu ku hodnotám. Každodenný život našich prijímateľov sociálnych služieb napĺňame rôznymi sociálno – integračnými aktivitami.

  • Tvorivé dielničky v spolupráci so zamestnancami chránenej dielne.
  • Fašiangy – tradičný maškarný ples, rôzne spoločenské hry a dobré jedlo.
  • Každoročná návšteva Termalparku Šírava Kaluža.
  • Deň matiek – kultúrny program, ktorý pripravujú klienti pre svoje mamy a babky.
  • Keďže naši klienti už dávno vstúpili do sveta dospelých, 1.jún neoslavujeme ako MDD, ale vytvorili sme si jeden oficiálny „Deň zábavy“ – športové hry, súťaže a grilovanie.
  • Počas letného režimu (júl, august) – prechádzky, návšteva cukrárne, reštaurácie, grilovanie v prírode a rôzne športové aktivity.
  • Vianočná besiedka pre rodičov a sympatizantov nášho zariadenia.
  • Veľký benefičný program v priestoroch MsDK vo Vranove n.T. v prípade že nie sú vyhlásené pandemické opatrenia.