Spolupráca

Veľmi dôležitú úlohu pri poskytovaní sociálnej starostlivosti zohráva spolupráca s  verejnosťou. V súčasnosti spolupracujeme s Mestským osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou, Špeciálnou základnou školou na Budovateľskej ulici vo Vranove n.T.

Formy spolupráce:

  • príprava kultúrnych programov a vystúpení,
  • účasť na podujatiach organizovaných mestom,
  • organizovanie výstav,
  • zapájanie sa do rôznych súťaží,
  • kontakt so sponzormi,
  • organizovanie a zapájanie sa do workshopov,
  • propagačná činnosť (našich produktov) na rôznych akciách.

Tieto programy poskytujú veľa podnetov – vytvárajú sa tu podmienky na nadväzovanie nových sociálnych vzťahov, orientácia v novom prostredí, podpora samostatnosti klientov a pod.