Domov sociálnych služieb - Polyfunkčné rehabilitačné centrum


V roku 2006 sme otvorili stredisko domova sociálnych služieb – polyfunkčné rehabilitačné centrum 
s ambulantnou formou poskytovania služieb. 

Najzákladnejším princípom poskytovania služieb v našom zariadení je rešpektovanie autenticity klienta, povzbudzovanie klienta a jeho rodiny ku zmene, akceptovanie jeho odlišnosti, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, nácviky hľadania optimálnych vzorcov správania.

 Pri práci s klientom sa zameriavame
 
   na rozvíjanie zručností:

- komunikačných,
- základných sociálnych,
- akademických,
- osobnostných,
- pracovných,
- spoločenských,
- domácich


  VOĽNÝ ČAS
  Organizovanie:
- kultúrnych podujatí,
- športových podujatí,
- rekreačných podujatí.
   Účasť na podujatiach na pozvanie

   spolupracujúcich organizácií


Činnosť strediska
 
Začiatkom roka vo februári sme pre našich klientov zorganizovali karneval. Klienti sa zabávali vo vlastnoručne vyrobenýchnápaditých maskách. Nálada klientov bola výborná, viacerí z nich si zaspievali a zatancovali. V marci bola pre klientov pripravená súťaž v speve ľudových ale aj moderných piesní. Postupne každý súťažiaci samostatne zaspieval svoju obľúbenú ľudovú pesničku.

Za každé spevácke vystúpenie im porota pridelila body.
Po krátkej porade poroty boli na záver vyhlásené výsledky súťaže a účastníkom odovzdané diplomy. Pred príchodom Veľkej noci si klientky vyzdobili veľkonočné vajíčka rôznymi technikami, ktorými na Veľkú noc obdarovali kúpačov a šibačov. 

V máji sme ako každý rok oslavovali Deň matiek. Klienti si pripravili krátky program. Ich pestrý program zložený z tanca, pesničiek
a básničiek vyčaril prítomným úsmev na tvári. Klienti pripravili aj malé pohostenie.

Teplé letné dni boli ako stvorené na opekačku, a preto sme klientom pripravili opekanie v prírode. Všetci si to užívali a vychutnávali príjemnú atmosféru. V auguste sme sa spoločne vybrali na výlet do Bardejova. Obdivovali sme krásne historické centrum. Navštívili sme aj skanzen a boli sme sa pozrieť aj v múzeu. V rámci výletu sa naši klienti okúpali aj na kúpalisku a veľmi sa im tam páčilo. Kúpanie sa nám zapáčilo natoľko, že sme si boli zaplávať aj v septembri a to v Thermalparku na Zemplínskej Šírave.

V novembri sme si spomenuli na našich blízkych a spoločne sme zhotovovali venčeky a kytice k pamiatke zosnulých. Venovali sme aj príprave vianočných ozdôb a pozdravov. V decembri sme pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša klientom rozdávali mikulášske balíčky.

Klienti sa venovali aj zhotovovania vianočnej výzdoby. Ako každý rok v rámci duchovnej prípravy na vianočné sviatky sme klientom sprostredkovali spoveď – návšteva kňaza. Pred vianočnými sviatkami sme pre klientov pripravili vianočnú besiedku s kapustnicou, rozdávali sa vianočné balíčky a besiedka bola spojená so zábavou a občerstvením.


Dokumenty

Krízový plán
Výpis z registra
Stanovy
Štatút CHD
Zápisnica z VZ
Výpis zo Živnostenského registra
Poplatky z DSS-PRC
IČO
DIČ