Poskytovanie pracovných príležitosti osobám
so zdravotným postihnutím

ZPMP otvorilo v roku 2003 chránenú dielňu „DÚHA“, v ktorej je zamestnaných 19 zamestnancov z toho je 12 ZŤP. 

Poskytujeme služby pre povinné plnenie podľa zákona č. 5/2004 Z. z. § 64.

 
   Zameriavame sa na:

-       výrobu v oblasti reklamy,

-      rezanie a lepenie reklamných tabúľ,

  reklám na autá, firmy,         

-      tlač vizitiek, pozvánok,
        oznámení, bulletinov, letákov,

-      vydavateľská činnosť – noviny, časopisy, publikácie,  

-      výroba pečiatok,

-      výroba keramických predmetov
        aj na objednávku (šálky,vázy,krčahy,aróma lampy,

        čajové súpravy, sochy, šachy, svietniky) ,

-      zdobenie servítkovou technikou, ale aj ručné
  maľovanie – keramika, plastové ozdoby,

        na dreve, kamenina, látka, sklo

-      aj podľa požiadavky objednávateľa

-       vianočné a veľkonočné ozdoby, obrazy,
-      pečate a pamätné tabule s logom alebo erbom obce (firmy),
výroba           sviečok a zdobenie sviečok, umelecké zdobenie a aranžovanie.
    Poskytujeme aj výrobky, ktoré si sám zákazník  navrhne podľa svojich          požiadaviek a predstáv.

 

Informácie pre zamestnávateľov


Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 

Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.