AKTIVITY KLIENTOV

Deň matiek 

Karneval

Výsadba stromčekov

Výstava kraslíc 

Medzinárodný deň detí

Na návšteve dňa remesiel

Sadenie veľkonočnej trávičky